پیشــنهاد ویژه
شگفتــ انــگیز

جدیدترین مطالب مجله ماهی سرا

درباره ما و افتخارات

ماهی و ماهیگیری تاریخچه ای به قدمت عمر بشر دارد. از نگاره های کهن چنین استنباط می شود که ابزیان همواره از مواد غذایی ارزشمند برای انسان بوده اند. مصرف روز افزون ماهی و میگو سبب ایجاد صنعتی با نام آبزی پروری در جهان گردیده است. شاخه ای از صنایع کشاورزی که به دلیل زود بازده بودن و اشتغال زایی بالا در سیاست گذاری دولت ها جایگاه ویژه دارد.
گروه بازرگانی بارفو با هدف رونق بخشیدن به صنعت آبزی پروری و ارتقا جایگاه ایران در این زمینه از سال 1396 در این مسیر پرفراز و نشیب قدم نهاده است.به رغم جوان بودن در راستای این هدف همواره از کارشناسان و اهالی فن این رشته و نخبگان تجارت بین الملل بهره گرفته که این امر ما را مجموعه پویا و به روز به دنیا معرفی می کند.